Yönetim

  Yönetim Organları ve Üyeleri
 Müdür
Prof.Dr. Rahmi ÇİÇEK
 rcicek@trabzon.edu.tr
 Müdür Yardımcısı
Doç.Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU
 aseyihoglu@trabzon.edu.tr
 Müdür Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet AKPINAR
 makpinar@trabzon.edu.tr
  Yönetim Kurulu Üyeleri
 Doç.Dr.Erhan DURUKAN edurukan@trabzon.edu.tr
 Doç.Dr. Raif KALYONCU rkalyoncu@trabzon.edu.tr
 Dr.Öğr.Üyesi Kerem ÇOLAK kcolak@trabzon.edu.tr
 Dr.Öğr.Üyesi Bircan EYÜP bircaneyup@trabzon.edu.tr
 Dr.Öğr.Üyesi Alper ŞİMŞEK alpersimsek@trabzon.edu.tr
 Dr.Öğr.Üyesi Aydın KILIÇASLAN akilicaslan@trabzon.edu.tr
Merkez Kurulu Üyeleri
Prof.Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU demircioglu@trabzon.edu.tr
Prof.Dr. Mesut ÇAPA capa@ankara.edu.tr
Prof.Dr. Mehmet OKUR m.okur@ktu.edu.tr
Prof.Dr. Salim GÖKÇEN s.gokcen@erzincan.edu.tr 
Prof.Dr. Abdullah AKAT aakat@trabzon.edu.tr 
Doç.Dr. Yavuz BAYRAM yaba@trabzon.edu.tr
Sezgin DEMİRCİOĞLU