Genel Bilgiler

Merkezin Amacı

Merkezin amacı, Karadeniz Bölgesi’nin kültür ve tarihiyle, ilgili bilimsel çalışmalar üretmek, yapılacak çalışmaları desteklemek ve bu çalışmaları konferans, panel, sempozyum ve yayınlar vasıtasıyla ulusal ve uluslararası alanda duyurmaktır.

Merkezin Faaliyet Alanları

Karadeniz bölge tarihi ve kültürü ile ilgili tezli yüksek lisans ve doktora çalışmalarını desteklemek, araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak, ilgili alanındaki araştırmalara ve projelere katılmak ve desteklemek, ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak, kısa ve uzun süreli kurslar ile uzmanlık kazandırmaya yönelik meslek içi eğitim programları düzenlemek, kamu ve özel kesime ücretli veya ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunmak, bilimsel nitelikli rapor, bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği oluşturmak merkezimizin faaliyet alanlarını oluşturmaktadır.